Cuộc sống trung học của tui sao lại hư cấu vãi đạn vầy nè! [Tới chương 9] - Cuộc sống trung học của tui sao lại hư cấu vãi đạn vầy nè! [Tới chương 9] - Chương 8 - Truyện Tranh 3M