Mẹ chạy mau, cha đến rồi - Chap 62 - Truyện Tranh 3M